Công chứng có lẽ là một trong những việc dễ dàng nhất ở nước Mỹ. Để công chứng bất kỳ một tài liệu thông thường nào, bạn chỉ cần photo ra số bản cần thiết, mang đến bất kỳ một chi nhánh ngân hàng nào (tiện lợi nhất có lẽ là Bank of America) và ở đó họ sẽ công chứng cho bạn thường chỉ trong ít phút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>