Hoang Anh - Huong Thao

 

 

 

 

 

 

 

Với tỉ lệ đồng thuận 100%, liên minh Nguyễn Hoàng Anh – Nguyễn Hương Thảo đã chính thức trở thành đồng chủ tịch cho Hội TNSV Boston nhiệm kỳ 2015-2016. Từ ngày 06-12/06/2015 Ban Bầu Cử và liên mính sẽ giải đáp thắc mắc, khiếu nại nếu có. Trong thời gian này liên minh thắng cử sẽ tiến hành thành lập Ban điều phối (bao gồm các vị trí Phó Chủ tịch, các Trưởng nhóm,…).

Chúc mừng liên minh Hoàng Anh – Hương Thảo! Hy vọng các hoạt động của Hội sẽ ngày đi lên trong nhiệm kỳ mới này!

 

Mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2015-2016

-Nguyễn Hoàng Anh: Chuyên viên phân tích cổ phiếu tại Wellington Management Company, Phó Chủ tịch phụ trách VBCOOL nhiệm kỳ 2014-15.

Nguyễn Hương Thảo: Nghiên cứu sinh môn Sinh học tại Massachusetts Institute of Technology, Chủ tịch nhiệm kỳ 2014-2015.

 

– Thúc đẩy việc gây dựng brand awareness cho Hội.

– Tạo thêm các hoạt động chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm hữu ích cho các thành viên trong Hội.

– Đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện kĩ năng.

– Giao lưu với các hội và tổ chức sinh viên khác ở Boston.

– Duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa từ những năm trước.

 

Cách thức hoạt động

– Hàng loạt các Phó Chủ tịch sẽ thúc đẩy từng mảng hoạt động trong các lĩnh vực hướng nghiệp, giao lưu văn hóa và rèn luyện kĩ năng.

– Các thành viên trong BĐP sẽ cùng tham gia hỗ trợ các dự án hoạt động của nhau.

Đề xuất các hoạt động cụ thể

Các hoạt động thường xuyên:

 • – Thúc đẩy hoạt động rèn luyện kĩ năng như Toastmaster và tổ chức skill competition (case study competition, stock pitch challenge, ..) .
 • – Mời khách mời ở trong nhiều lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm về ngành nghề của mình.
 • – Office hour hàng tháng để giải đáp thắc mắc, giúp đỡ cộng đồng và tạo cơ hội cho BĐP và cộng đồng tương tác với nhau nhiều hơn.
 • – Duy trì series VSFB thảo luận về các vấn đề kinh tế-văn hóa Việt Nam hay các chủ đề có liên quan.
 • – Giao lưu/dã ngoại.

Các sự kiện:

 • – Leadership Retreat dành cho các thành viên tích cực của Hội, kết hợp giao lưu dã ngoại và tập huấn kĩ năng mềm
 • – Gặp mặt đầu năm học
 • – Vietnamese cultural show
 • – Tết Bính Thân
 • – Professional skill competition
 • – Career related workshop

Các hoạt động khác:

 • – Bổ sung phiên bản tiếng Anh cho trang Web của Hội.
 • – Thu thập dữ liệu về cộng đồng TNSV trong vùng.
 • – Học hỏi và thiết lập quan hệ với một số tổ chức khác ở Boston.

Trên tinh thần hoạt động phi tập trung của Hội, bên cạnh các hoạt động đề xuất ở trên, Hội vẫn khuyến khích các thành viên đưa ra những ý tưởng mới và sẽ hỗ trợ việc tiến hành các ý tưởng khả thi. Các ý kiến phản hồi từ Hội viên và những người tham gia các hoạt động của Hội sẽ được ghi nhận để nâng cao chất lượng các hoạt động.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>