Ban Điều Phối Hội Thanh Niên Sinh Viên vùng Boston Mở rộng nhiệm kỳ 2015-2016 xin được ra mắt cộng đồng các anh chị em trong vùng!

Ban Điều Phối đã có buổi họp đầu tiên vào tháng 6 sau khi 2 Đồng Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Hương Thảo chính thức nhận trách nhiệm. Rất nhiều các hoạt động đang được ấp ủ, hứa hẹn một năm học 2015-2016 sôi động. Mong các anh chị em trong vùng sẽ cùng tham gia công tác tổ chức và đến tham dự các hoạt động sắp tới.

BDP 15-16 Vnese

Họp 6:15

Họp BĐP tháng 6/2015.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>