Sau buổi bỏ phiếu chiều ngày 4/6/2016, liên minh Mai Phan Zymaris và Đoàn Vĩnh Khang đã nhận được 100% số phiếu đồng thuận của những thành niên đã bỏ phiếu.

Kể từ ngày 5/6/2016, liên minh Mai-Khang sẽ chính thức đảm nhận trách nhiệm phụ trách các hoạt động của Hội cho đến cuối năm học 2016-2017.

2 đồng chủ tịch sẽ lập Ban điều phối mới và sẽ ra mắt cộng đồng sớm nhất có thể.

Slide1

Comments closed.