Vào ngày 23/06/2012 vừa qua, 9 bạn đã tham gia vào hoạt động làm sạch công viên Esplanade bằng cách cắt và dọn dẹp những cây dại ven bờ sông. More »